Privacy Statemant
 

Gastechniek24 is een product van G & H Gascontrol B.V. hierna te noemen: Gascontrol Systems.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Gascontrol Systems of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Onderneming:            Gascontrol Systems

Bezoekadres:             Siliciumweg 63

                                3812 SW Amersfoort

                                Nederland

E-mail:                      info@gascontrol.nl

Telefoonnummer:       +31 (0) 33 36 900 90

KvK-nummer:             28079658

 

Gascontrol Systems is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Gascontrol Systems is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Gascontrol Systems is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Gascontrol Systems, waaronder https://www.gascontrol.nl en www.gastechniek24.nl

Gascontrol Systems verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Gascontrol Systems opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Gascontrol Systems. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Gascontrol Systems om de overeenkomst uit te voeren.

Gascontrol Systems gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Gascontrol Systems altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Gascontrol Systems worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Gascontrol Systems verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Gascontrol Systems altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@gascontrol.nl.

 

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Gascontrol Systems bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Gascontrol Systems te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Gascontrol deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs, leveranciers en onderaannemers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gascontrol Systems blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gascontrol Systems uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@gascontrol.nl.

Het staat Gascontrol Systems vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Gascontrol Systems ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Gascontrol Systems. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Gascontrol Systems. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Gascontrol Systems.

 

 

Gascontrol Systems / Gastechniek24
Siliciumweg 63
3812 SW  Amersfoort

E: verkoop@gastechniek24.nl
t. 033 - 46 55 211

 

© 2017 - 2023 Gastechniek24 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel